Dobrodošli na naši spletni strani.

Punch Profiliranje

Obstaja veliko načinov, kako zmanjšati ceno in čas izdelave velikih PCB-jev, kar je vedno cilj Pandawilla.  

Eden od postopkov, ki je v preteklosti ustvarjal ozko grlo pri proizvodnji PCB s krožnimi ali zapletenimi obrisnimi krogi, je razmeroma počasno usmerjanje. Pogosto je kombinacija točkovanja in usmerjanja lahko zelo učinkovit način za zmanjšanje procesnega časa na usmerjevalnem stroju in s tem za zmanjšanje stroškov.

Štancanje sicer pritegne velik začetni enkratni naboj orodja v primerjavi s konvencionalno izdelavo, nasprotno pa bodo stroški vsakega izdelanega vezja in plošče sorazmerno cenejši glede na skrajšanje časa procesa, potrebnega v mehanski fazi.

Pri velikih količinah lahko znižanje stroškov tiskanega vezja zelo hitro opraviči stroške obdelave.